Phép đặt bàn thờ gia tiên

Việc thờ gia tiên là việc hiếu, và thờ thần, thờ phật... là việc đạo, từ ngàn xưa đã in sâu trong tâm linh của mọi người. Thờ gia tiên là thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ... với ý niệm "cây có gốc, nước có nguốn". Vì vậy, mọi nhà dù rộng hay hẹp, sang hay hèn đều đặt bàn thờ gia tiên trong nhà.

Theo tập tục của dân gian thì bàn thờ gia tiên thường được đặt giữa "gian bảy" (gian giữa nhà) hướng ra mặt tiền. Theo chúng tôi, việc đặt bàn thờ có một nguyên tắc là hưởng về cái đẹp. Vì vậy, mỗi gia đình tùy theo hoàn cảnh rộng, hẹp, nhiều tầng hay nhiều phòng mà chọn chỗ đặt

bàn thờ cho thích hợp nhưng phải hướng về cái đẹp: Thiên y, Sinh khi, Phúc đức, hoặc Phục vị, chứ không được đặt bản thờ hướng về cái xấu: Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Họa hại, Lục sát.

Thờ thần trong nhà gọi là thờ gia thần. Theo Lễ Ký thì gia thần là các vị thần linh cai quản gia đình. Ngũ tự gia thần gồm: thần cổng, thần cửa, thần bếp, thân giếng, và thần trong lựu (thần giữa sân).

Một tài liệu khác gọi ngũ tự gia thần là: Táo quân (thần bếp), Thổ công (thần giữ đất), Tiền sư (thần quản nghề nghiệp làm ăn). Môn gia hộ úy (thần giử cổng), Nhân súc y thần (thần bảo vệ sức khỏe người và súc vật).

Nay phổ biến trong nhân dân thờ 2 vị chính là thần tài và thần linh thổ địa. Nhiều nhà chỉ thờ thân linh chung với bàn thờ gia tiên. Ở các cửa hàng có bàn thờ "đại tài" (2 ông tượng là thần tài và thổ địa).

Theo tập tục, hướng bàn thờ vẫn quay ra trước nhà hoặc trước cửa hàng, cửa tiệm, theo chúng tôi thì nên đặt bàn thần tài, thần linh thổ địa hướng về cái đẹp. Thần tài nên quay về Sinh khí để được đại phát tài.

Thần linh thổ địa và gia tiên nên quay về Thiên y để được giải bệnh trừ tai, hoặc quay về Phúc đức để được đại thọ.

Bạn muốn biết hướng nào là hướng Thiên y,Sinh khí, Phúc đức, hay Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Họa hại thì dựa vào tuổi của mình để suy ra được hướng.

http://www.xemngay.com/Default.aspx?blog=huongnha

Thờ Phật, hiện nay trong nhân dân cũng nhiều nhà thờ Phật với ý niệm "tu tại gia" để tu nhân tích đức là rất tốt. Bàn thờ Phật hợp với tọa tây, hướng đông và vì Phật ưa thanh tịnh, giới sát tinh nên cần chủ ý 3 điểm:

- Không hướng ra nhà xí.

- Không hướng ra cửa phòng.

- Không hưởng ra bàn ăn.

Cúng phật chỉ dùng hoa quả tươi. không được cúng tam sinh như gia thần và gia tiên. Vì vậy bàn thờ phật phải đặt riêng, thường là trước bàn thờ gia tiên, và cao hơn bàn thờ gia tiên.