xem tuổi làm nhà và các công việc đại sự

Năm xây dụng là năm mà tuổi gia chủ có thể xây dựng được, không phạm và các điều cấm kỵ sau: Kim Lâu(Sát hại người thân), Hoang Ốc (làm nhà không có người ở) và Tam Tai. Ta thường tránh các “năm Kim Lâu”: 1, 3, 6, 8 là gì?

Từ xưa tới nay dân gia thường truyền miệng rằng: “Một ba sáu tám Kim Lâu, làm nhà, cưới vợ, tậu trâu xin đừng” để nói lên vào các tuổi đó thì không nên làm ba việc lớn đó. “Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà, trong ba việc ấy đều là việc đại sự của đời người” ta cấn nhớ kỹ. Ðó là năm mà tuổi của chủ nhà, chủ cơ sở theo đề hình Lạc thư rơi vào các khung 1, 3, 6, 8(Cách tính tuổi Kim Lâu bài viết sau). Ông chủ đang ở các tuổi ấy thì chính tay ông chủ không nên đứng tên, động thổ xây dựng công trình được, vì đang ở vào tuổi Kim Lâu. Ngoài việc tránh tuổi Kim Lâu còn phải tránh tuổi Hoang Ốc và Tam Tai. Phương pháp khắc phục vấn đề này được người dân áp dụng là mượn tuổi. Nghĩa là nhờ người “được tuổi đứng tên làm nhà” (theo Thông thư - một thứ lịch của Hổng Kông xuất bản hàng năm có bản khắp các nước Á Ðông) để động thổ hộ và thực hiện các việc chủ yếu khác nữa như cất nóc hay đổ mê v.v... Sau khi đã khánh thành công trình chủ nhà lại phải làm lễ để mua lại.

l. Các năm phạm tuổi tam tai được tính như sau:

Tuổi tam tai được gộp vào các tuổi “Tam hợp” cụ thể:

  1. Thân, Tý, Thìn - nghĩa là những người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Thìn sẽ phạm tam tai ở những năm Dần, năm Mão và năm Thìn.
  2. Tương tự Dần, Ngọ Tuất sẽ phạm tam tai ở những năm Thân, Dậu, Tuất nên không có "tuổi làm nhà".
  3. Hợi, Mão, Mùi sẽ phạm tam tai ở những năm Tỵ, Ngọ, Mùi.
  4. Tỵ Dậu, Sửu sẽ phạm tam tai ở những năm Hợi, Tý, Sửu sẻ không được tuổi làm nhà.

2. Cách tính tuổi Hoang Ốc, tuổi kỵ làm nhà(làm nhà sẻ không có người ở):

Quy tắc tính Hoang ốc theo bảng như sau:

Bắt đầu 10 tuổi từ cung Nhất Cát (1); 20 tuổi bắt đầu từ cung Nhị Nghi (2); 30 tuổi bắt đầu từ cung Tam Ðịa Sát (3); 40 tuổi bắt đầu từ cung Tứ Tấn Tài (4); 50 tuổi bắt đầu từ cung Ngũ Thọ Tử (5) 60 tuổi bắt đầu từ cung Hoang ốc (6). Ta cứ tính tiếp theo chiều kim đồng hổ cho đến tuổi hiện là tuổi của ta bị rơi vào cung nào. Ta xem ý nghĩa của cung đó. Nếu tuổi ta rơi vào 3 cung: “Tam Ðịa Sát”; “Ngũ Thọ Tử” và “Lục Hoang ốc” là ta bị phạm Hoang ốc. ta không được đứng tuổi làm nhà, động thổ.

Nếu tính tuổi hiện thời mà rơi vào ba cung còn lại là: Nhất cát, Nghị Nghi và Tứ cấu Tài thì ta không phạm vào Hoang ốc.

Ví dụ: Một người 24 tuổi muốn làm nhà (hay mua nhà) Xem có phạm Hoang ốc không, ta tính như sau: ta bắt đầu từ cung Nhị Nghi 20 tuổi tính tiếp theo chiều kim đồng hồ đến “Tam Ðịa Sát” là 21, tiếp 22 ở “Tứ Tấn Tài”; 23 ở “Ngũ Thọ Tử và tiếp 24 tuổi của người này rơi vào “Lục Hoang ốc”. Như vậy người 24 tuổi này phạm vào Hoang ốc. người này không được “tuổi làm nhà”.

Lưu ý: Tuổi được tính ở đây là theo tuổi Âm, tức tính cả tuổi Mụ. Cụ thể tuổi năm dương là 23 song theo tuổi mụ là 24. Từ ví dụ trên, người có tuổi 24 thì năm sau lại được “tuổi làm nhà” (Nhất Cát) lúc 25 tuổi. Các tuổi phạm Hoang ốc (gồm Đại Sát, Thọ Tử, Hoang ốc) cần tránh động thổ làm nhà cụ thể các tuổi được tính sẵn sau: 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 71, 72, 75, 77, 78.

Về quan điểm nhân sinh, ta nên làm nhà ở khoảng tuổi 19 đến dưới 50 tuổi. Không nên quá trẻ hay quá già.

3. Cách tính tuổi Kim Lâu

Tuổi phạm Kim Lâu là phức tạp, khi ta đi vào chỉ tiết. Cụ thể tạ dùng “đồ hình Lạc Thư” để tính. Nếu tuổi ta cần xem mà rơi vào các cung: 1. Khảm; 3. Chấn; 6. Càn và 8. Cấn là phạm Kim Lâu. song tính theo “đồ hình lạc Thư" Ðể biết được tuổi nào thuộc “Kim Lâu Thân” (1); “Kim Lâu thê"(3); “Kim lâu tử tức” (6), “Kim lâu lục súc”(8). Ðó là bốn tuổi Kim Lâu xấu nhất: hại mình, hại vợ, hại con cái và hại súc vật(hao tổn của cải tiền bạc). Nếu ta làm nhà rơi vào các tuổi này thì gọi là phạm Kim Lâu.

Quy tắt tính lạc đồ đi theo mủi tên liền. Bắt đầu từ các mốc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ví dụ ta xem tuổi 33 có phạm Kim Lâu không ta khởi đầu ở ô 30 tuổi đi theo chiều mũi tên liền đến 31 ô ở 40; đi tiếp theo chiều mũi tên từ ô 40 xuống ô 50, là 32 tuổi; đi tiếp đến ô 60 rơi vào “khung Càn” – Kim Lâu con cái là 33 tuổi (H2). Vậy 33 tuổi phạm Kim Lâu nặng. Nếu ở tuổi này mà động thổ thì con cái sẽ bị hại. Song nếu tính theo “đồ hình Lạc Thư” thì ta thấy sẽ có nhiều tuổi phạm vào Kim Lâu. Ví dụ 21 tuổi phạm Kim Lâu vợ, đến 25 lại phạm Kim Lâu gia súc. Vậy với quy tắc tính theo “đề hình Lạc Thư” ta có một loạt tuổi phạm Kìm Lâu cụ thể:19, 21, 23, 26, 28, 30, 33, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 60, 63, 66, 68, 71, 73, 75, 77.

Để dễ nhớ ta dùng phương pháp lấy tuổi Âm của ta chia cho 9, nếu số dư là 1, 3, 6, 8 chính là 1 trong 4 Kìm Lâu (“Tứ Kim Lâu”) nặng nhất mà thôi: Kim Lâu mình (“Kim Lâu thân”). Kim Lâu vợ (“Kim Lâu thê”). Kim Lâu con cái (“Kim lâu tử tức) và Kim Lâu gia Súc (“Kim Lâu lục sát). Do đó nhân dân lấy đó làm cách tính tuổi phạm Kim Lâu để kiêng động thổ và các chuyện trọng đại khác trong đời như xây mộ, đào giếng, lấy vợ, mua đại sản. (Kim Lâu là câu chuyện “Ông Kim Lâu” theo truyền thuyết Trung Hoa. Nếu muốn rõ thêm, về điển tích Kim Lâu, bạn đọc có thể tham khảo ở  Thông Thư).

  • Bởi vậy dân gian mới có câu phú để dễ nhớ rằng: “một, ba, sáu, tám Kim Lâu, làm nhà, cưới vợ, tậu trâu xin đừng”. Nghĩa là các tuổi chia cho 9 mà có số dư là 1, 3, 6 và 8 là phạm Kim Lâu.
  • Trong bốn Kim Lâu (tứ Kim Lâu) thì ba Kim Lâu 1, 3, 6 là nặng. Tức ta cần lưu ý khi rơi vào các khung Khảm, Chẩn và Càn.
  • Nếu trừ hết các tuổi vào ba điểu kỵ: Tam Tai, Hoang ốc và Kìm Lâu thì ta chỉ còn các “tuổi làm nhà” cụ thể là: 20, 22, 34, 35, 37, 40, 44, 46, 49, 52, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 73, 76 (tuổi âm lịch).
  • Bắt đầu từ 19 tuổi mới có “căn làm nhà” song 19 tuổi lại phạm “Kim Lâu Thân” - một Kim Lâu nặng nhất.

Ta trừ ra cả ba điều kỵ thì cả đời một con người chỉ còn lại 17 năm có thể động thổ hay làm các việc đại sự. Như vậy, theo quan niệm nhân sinh, tuổi làm các việc lớn chỉ nên từ 20 đến 65 tuổi là tốt, và nếu làm nhà thì đẹp nhất là từ tuổi 34 đến 44 tuổi. Đây là 10 tuổi sung sức nhất của con người. 

Trong cuộc sống có nhiều hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Nếu ta cứ phải chờ cho được tuổi “mới làm nhà”, mua nhà thì phải bỏ lỡ cơ hội. Vì vậy người dân chỉ kiêng Kim Lâu và Hoang ốc mà thôi, nếu không được thì thường người ta dùng tuổi con trai trưởng nếu người này được tuổi làm nhà và ngoài 20 tuổi, ngoài ra thì còn có thể mượn tuổi bạn bè, anh, chị em.

Nhập thông tin rồi bấm vào nút màu xanh để xem:
Năm sinh của bạn:
Năm dự định làm nhà:
1.Tam tai:
 
3.Hoang ốc:
 
2.Kim lâu: