Cách đặt nhà bếp theo phong thủy thần bí phương đông

Muốn cho một ngôi nhà hoàn chính thì xây dựng bếp là 1 phần quan trọng. Bếp có thể biến ngôi nhà từ hung thành cát và ngược lại, vì vậy thầy phong thủy và kiến trúc sư phải đặc biệt chú ý. Phương để xây dụng bếp gọi là táo vị hay còn gọi là phương tọa của táo. Còn hướng bếp nhìn tới gọi là táo hướng.

Khi đặt lò bếp thì phương vị của táo tức là chổ táo tọa phải chủ ý đặt đúng như sau:

- Táo đóng cung càn triệu diệt môn

- Táo đóng nhâm, hợi tổn như tôn

- Táo đóng giáp, dần, thìn, mão phú

- Táo đóng canh nhà đại phú

- Táo đóng thân, tốn, mùi, tuất trạch hanh thông

- Táo đóng ngọ phú quý tôn

- Táo đóng cấn, ất là táo ôn (xẩu)

- Táo đóng tý, quý, khôn nhà khốn khổ

- Táo đóng sửu nhà họa ương

- Táo đóng tị bính thì hao tài

- Táo đóng tân, dậu, đinh nhiều bệnh tật

- Phòng hậu, táo tiền (bếp trước nhà) gia đạo phá.

- Táo hậu phòng tiền, tử tôn bất hiền và tai họa liên miên.

- Táo hậu phòng khanh (hang sâu) thì tuyệt tự cô quả.

- Phòng tiền táo hữu tại cung Mùi, khôn, sửu, cấn thì sinh tà quái và có họa. Phòng tiền hữu táo thì tâm thống, khước lật.

- Táo gần giếng thì mẹ chông nàng dâu xung đột

- Táo tại cung mão thì mệnh phụ yểu vong

- Táo tại hậu đầu thì an môn xung đột

- Táo tại cung cấn thì liên gia đạo bất an.

- Táo chiếm phương Thiên y thường đau ốm, thuốc thang không hiệu.

- Táo chiếm phương Sinh khi khó đường sinh đẻ, quái thai. hoặc sinh con tối dạ. không gặp được quý nhân, hao tổn súc vật.

- Táo chiếm phương Phục vị không có tiền và tổn thọ, 1 đời lao khổ.

- Táo chiếm phương Phúc đức tổn thọ, hôn nhân bất thành hay đổ vỡ vì xung đột, mang tiếng thị phi và túng nghèo.

- Táo chiếm phương Tuyệt mệnh thì sống thọ, không đau ốm, không bị kiện cáo, nhiều con, nhiều tôi tố, tránh được tai nạn nước lửa.

- Táo chiếm phương Ngũ quỷ thì không tai nạn, không lo trộm cướp và được người cung thành đặc lực, gia đạo thịnh vượng, súc vật gia tăng.

-Táo chiếm phương Họa hại khỏi lo hao tài, không đau ốm, tránh được thị phi gây gổ.

- Táo chiếm phương Lục sát thì phát tài, thêm người, mạnh khỏe, gia đạo yên vui, không bị kiện cáo.

Bây giờ nói đến hướng của miệng lò bếp (gọi là táo hướng)

- Táo chiếm hướng Sinh khí sẽ có con và khỏe mạnh.

- Táo chiếm hướng Thiện y giải bệnh trừ tai

- Táo chiếm hướng Phú đức tăng tuổi thọ

- Táo chiếm hướng Phục vị tâm cầu sở đắc

- Táo chiếm hướng Tuyệt mệnh từ vong.

-Táo chiếm hướng Ngũ quỷ kiện tụng khẩu thiệt

- Táo chiếm hướng Họa hại sinh thù oán

- Táo chiếm hướng Lục sát hao lài mất đức

Người ta còn dùng bếp để cầu tài, cầu tự.

Muốn cầu tài thì xây bếp chiếm phương Lục sát, miệng lò bếp chiếm hướng thiên y hoặc sinh khí hoặc Phúc đức thì tài lộc phát đạt sau 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm là đại phát. Muốn cầu con thì đặt bếp chiếm 1 trong 4 hung phương (Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Họa hại, Lục sát), miệng lò bếp chiếm hướng sinh khí thì được quý tử, trăm sự tốt đẹp, duyên mãn.

                                    Trích : VĂN HÓA THẦN BÍ PHƯƠNG ĐÔNG