Nguyễn Thúy Em
A. Chọn số nét và nghĩa các chữ trong tên của bạn.
Nguyễn (阮)
Bộ 170 阜 phụ [4, 7] 阮
nguyễn
ruǎn, juàn, yuán
  1. (Danh) Nước Nguyễn , tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc .
  2. (Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch , Nguyễn Hàm hai chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn , cho nên mượn dùng như chữ điệt .
  3. (Danh) Đàn Nguyễn.
  4. (Danh) Họ Nguyễn.

Thúy (脆)
Bộ 130 肉 nhục [6, 10] 脆
thúy
cuì
  1. (Tính) Không cứng, dễ vỡ, dễ gãy. ◇Đạo Đức Kinh : Vạn vật thảo mộc chi sanh dã nhu thúy, kì tử dã khô cảo , (Chương 76) Muôn vật cây cỏ sinh ra thì mềm dịu, mà khi chết thì khô héo.
  2. (Tính) Giòn, xốp. ◎Như: thúy bính bánh giòn, hựu thúy hựu hương vừa giòn vừa thơm.
  3. (Tính) Yếu, kém, nhu nhược, khinh bạc. ◎Như: phong tục thúy bạc phong tục khinh bạc.
  4. (Tính) Trong trẻo (âm thanh). ◎Như: thanh thúy trong trẻo và vang xa.
  5. (Tính) Gọn gàng, dứt khoát. ◎Như: giá kiện sự bạn đắc ngận thúy việc này giải quyết rất nhanh gọn.
  6. § Cũng viết là thúy .

1. [清脆] thanh thúy
Em (?) 1. (Danh) Em trai. ?Nguy?n Du ??: “C? huong d? mu?i âm hao tuy?t” ??????? (Son cu m?n h?ng ????) Em trai em gái noi quê nhà, tin t?c b? d?t h?n. 2. (Danh) Con trai, dàn ông trong thân thích, cùng l?a mà nh? tu?i hon mình g?i là “d?”. ?Nhu: “du?ng d?” ?? em cùng t?. 3. (Danh) Ngày xua, em gái cung g?i là “d?”. ?M?nh T? ??: “Di T? chi thê, d? T? L? chi thê huynh d? dã” ????, ???????? (V?n Chuong thu?ng ???) V? c?a Di T?, v?i v? c?a T? L?, là ch? em. 4. (Danh) Ti?ng t? xung (khiêm t?n) v?i b?n bè. ?Nhu: “ngu d?” ?? k? dàn em này. 5. (Danh) Ti?ng dùng d? g?i b?n bè nh? tu?i hon mình. ?Nhu: “hi?n d?” ??. 6. (Danh) Th? t?, th? b?c. ?Nhu: “cao d?” ?? th? b?c cao. 7. (Danh) Môn d?, h?c trò. ?Nhu: “d? t?” ?? h?c trò, “d? d?” ?? h?c trò. 8. (Danh) H? “Ð?”. 9. M?t âm là “d?”. (Ð?ng) Thu?n theo, kính th? anh. § Cung nhu “d?” ?. ?Lu?n Ng? ??: “Hi?u d? dã gi?, kì vi nhân chi b?n du?” ????, ?????? (H?c nhi ??) Hi?u d? là cái g?c c?a nhân d?y chang? 10. (Tính) D? dãi. ?Nhu: “kh?i d?” ?? vui v? d? dãi. 11. (Phó) V? l?i, nhung. § Dùng nhu “dãn” ?, “th?” ?. ?S? Kí ??: “T? d? linh vô tr?m, nhi thú t? gi? c? th?p l?c th?t” ?????, ???????? (Tr?n Thi?p th? gia ????) V? l?i có kh?i b? chém di n?a, thì trong s? mu?i ngu?i làm lính thú cung ch?t m?t sáu, b?y.

Chọn giới tính:

Ý nghĩa tên Nguyễn Thúy Em
B. Tính ngũ cách cho tên: Nguyễn Thúy Em
1. Thiên cách:
Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.
Thiên cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của họ Nguyễn(6) + 1 = 7
Thuộc hành Dương Kim
Quẻ này là quẻ CÁT: Quyền uy độc lập, thông minh xuất chúng, làm việc cương nghị, quả quyết nên vận cách thắng lợi. Nhưng bản thân quá cứng rắn, độc đoán, độc hành sẽ bị khuyết điểm, gãy đổ.
2. Nhân cách:
Nhân cách: Còn gọi là "Chủ Vận" là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.
Nhân cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của họ Nguyễn(6) + Thúy(10) = 16
Thuộc hành Âm Thổ
Quẻ này là quẻ CÁT: Số này là từ hung hoá kiết, có tài làm thủ lĩnh, được mọi người phục, được người tôn trọng, danh vọng đều có. Số này công thành danh toại, phú quý phát đạt cả danh và lợi
3. Địa cách:
Địa cách còn gọi là "Tiền Vận"(trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.
Địa cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của Thúy(10) + Em(7) = 17
Thuộc hành Dương Kim
Quẻ này là quẻ CÁT: Số này thuận lợi tốt đẹp, có quyền lực mưu trí, chí lập thân, sẽ phá bỏ được hoạn nạn, thu được danh lợi. Nhưng cứng rắn thiếu sự bao dung, cúng quá dễ gãy, sinh chuyện thị phi nên tập mềm mỏng, phân biệt thiện ác, nơi hiểm đừng đến. Gặp việc suy nghĩ kỹ hãy làm, sẽ thành công cả danh và lợi
4. Ngoại cách:
Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là "Phó vận" nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.
Ngoại cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của Em(7) + 1 = 8
Thuộc hành Âm Kim
Quẻ này là quẻ BÁN CÁT BÁN HUNG: Trời cho ý kiên cường, giải trừ được hoạn nạn, có khí phách nghiền nát kẻ thù mà nên việc. Chỉ vì lòng quá lo được, mất sẽ có ngàybị gãy đổ, đưa đến phá vận
5. Tổng cách:
Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau
Tổng cách của bạn được tính bằng tổng số nét là Nguyễn(6) + Thúy(10) + Em(7) = 23
Thuộc hành Dương Hoả
Quẻ này là quẻ CÁT: Số làm thủ lĩnh hiển hách, giàu có rất lớn, có thế vận xung thiên, khắc phục mọi khó khăn mà thành công. Nếu số này mà thiếu đức thì tuy có địa vị, uy quyền e cũng không giữ được lâu. Cần nên tu thân, dưỡng tánh mới giữ được địa vị. Nếu đàn bà đừng dùng số này, lý do cũng như số 21. Đàn bà mà chủ vận và các cách khác có số này thì khó tránh phòng khuêu rời rã, trướng gấm lạnh lùng

C. Mối quan hệ giữa các cách:

Quan hệ giữa "Nhân cách - Thiên cách" sự bố trí giữa thiên cách và nhân cách gọi là vận thành công của bạn là: Thổ - Kim Quẻ này là quẻ Kiết: Thành công thuận lợi, tự mình có thể đạt được mục đích

Quan hệ giữa "Nhân cách - Địa cách" sự bố trí giữa địa cách và nhân cách gọi là vận cơ sở Thổ - Kim Quẻ này là quẻ Kiết: Có khuynh hướng tiêu cực, nhưng cũng được yên ổn và phát triển

Quan hệ giữa "Nhân cách - Ngoại cách" gọi là vận xã giao: Thổ - Kim Quẻ này là quẻ Đại kiết: Tính cứng cỏi làm việc gì không thay đổi, kiên quyết, trầm mặc, chất phác, hoạt động mạnh mẽ biết rõ việc làm, phát đạt lớn

Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số): Thiên - Nhân - Địa: Vận mệnh của phối trí tam tài: Kim - Thổ - Kim Quẻ này là quẻ : Bình sinh hay giúp người, có thể thuận lợi đạt được nguyện vọng, nên hạn chế sắc dục thì thân thể khoẻ mạnh không lo ngại, phúc thọ song toàn ( kiết )

Nguyễn Thúy Em 72,5/100 điểm tốt

Ghi Chú: - Số nét bằng 0 là từ tiếng việt không có nghĩa tiếng hán, bạn xem thêm

Bói Việt Nam
Bói Ai Cập.
Đã có người thích tên này. Nếu bạn thích bấm nút  để thêm tên này vào danh sách tên yêu thích của mình, để người xem bình chọn giúp cho bạn. Bạn nên nhập ý nghĩa tên của mình vào ô "Ý Nghĩa tên" rồi bấm nút này. 7495


Hợp tác và góp ý xin gửi về email: minhviendn@gmail.com