Nguyễn Hoàng Bách
A. Chọn số nét và nghĩa các chữ trong tên của bạn.
Nguyễn (阮)
Bộ 170 阜 phụ [4, 7] 阮
nguyễn
ruǎn, juàn, yuán
 1. (Danh) Nước Nguyễn , tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc .
 2. (Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch , Nguyễn Hàm hai chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn , cho nên mượn dùng như chữ điệt .
 3. (Danh) Đàn Nguyễn.
 4. (Danh) Họ Nguyễn.

Hoàng (皇)
Bộ 106 白 bạch [4, 9] 皇
hoàng
huáng, wǎng
 1. (Tính) To lớn, vĩ đại. ◎Như: quan miện đường hoàng mũ miện bệ vệ.
 2. (Tính) Nghiêm trang, rực rỡ, huy hoàng. ◇Thi Kinh : Phục kì mệnh phục, Chu phất tư hoàng , (Tiểu nhã , Thải khỉ ) (Tướng quân) mặc y phục theo mệnh vua ban, Có tấm phất đỏ rực rỡ.
 3. (Tính) Đẹp, tốt. ◎Như: hoàng sĩ kẻ sĩ tốt đẹp.
 4. (Tính) Từ tôn kính, dùng cho tổ tiên. ◎Như: hoàng tổ ông, hoàng khảo cha (đã mất).
 5. (Tính) Có quan hệ tới vua. ◎Như: hoàng cung cung vua, hoàng ân ơn vua, hoàng vị ngôi vua.
 6. (Tính) Hoàng hoàng : (1) Lớn lao, đẹp đẽ, rực rỡ. (2) Nôn nao, vội vàng. ◎Như: nhân tâm hoàng hoàng lòng người sợ hãi nao nao. ◇Mạnh Tử : Khổng Tử tam nguyệt vô quân, tắc hoàng hoàng như dã , (Đằng Văn Công hạ ) Đức Khổng Tử ba tháng không giúp được vua thì nôn nao cả người.
 7. (Danh) Vua chúa. ◎Như: tam hoàng ngũ đế , nữ hoàng .
 8. (Danh) Trời, bầu trời. § Cũng như thiên . ◇Khuất Nguyên : Trắc thăng hoàng chi hách hí hề, Hốt lâm nghễ phù cựu hương , (Li tao ) Ta bay lên trời cao hiển hách hề, Chợt trông thấy cố hương.
 9. (Danh) Nhà không có bốn vách.
 10. (Danh) Mũ trên vẽ lông cánh chim.
 11. (Danh) Chỗ hổng trước mả để đưa áo quan vào.
 12. (Danh) Chỗ trước cửa buồng ngủ.
 13. (Danh) Họ Hoàng.
 14. (Động) Khuông chánh, giúp vào đường chính. ◇Thi Kinh : Chu Công đông chinh, Tứ quốc thị hoàng , (Bân phong , Bá phủ ) Chu Công chinh phạt phía đông, Các nước bốn phương đều được đưa về đường ngay.

1. [保皇] bảo hoàng 2. [堂堂皇皇] đường đường hoàng hoàng 3. [皇家] hoàng gia 4. [三皇] tam hoàng 5. [上皇] thượng hoàng 6. [堂皇] đường hoàng
Bách (百)
Bộ 106 白 bạch [1, 6] 百
bách, bá, mạch
bǎi, ,
 1. (Danh) Trăm (số mục). ◇Trang Tử : Khách văn chi, thỉnh mãi kì phương bách kim , (Tiêu dao du ) Khách nghe chuyện, xin mua phương thuốc đó trăm lạng vàng.
 2. (Danh) Họ Bách.
 3. (Tính) Nhiều. ◎Như: bách tính trăm họ, dân chúng.
 4. (Tính) Gấp trăm lần.
 5. § Có khi đọc là .
 6. Một âm là mạch. (Danh) Cố gắng, gắng sức. ◇Tả truyện : Cự dược tam mạch, khúc dũng tam mạch , (Hi Công nhị thập bát niên ) Nhảy ra xa, ba phen gắng sức, cong chân nhảy lên, ba phen gắng sức.

1. [百世] bách thế 2. [百世師] bách thế sư 3. [百代] bách đại 4. [百分法] bách phân pháp 5. [百分率] bách phân suất 6. [百合] bách hợp 7. [百合科] bách hợp khoa 8. [百多祿] bá đa lộc 9. [百姓] bách tính 10. [百官] bách quan, bá quan 11. [百家] bách gia 12. [百工] bách công 13. [百忍] bách nhẫn 14. [百戰] bách chiến 15. [百戰百勝] bách chiến bách thắng 16. [百戶] bách hộ, bá hộ 17. [百折不回] bách chiết bất hồi 18. [百日] bách nhật 19. [百日紅] bách nhật hồng 20. [百步] bách bộ 21. [百步穿楊] bách bộ xuyên dương 22. [百歲之後] bách tuế chi hậu 23. [百歲爲期] bách tuế vi kì 24. [百無禁忌] bách vô cấm kị 25. [百獸] bách thú 26. [百發百中] bách phát bách trúng 27. [百神] bách thần 28. [百科全書] bách khoa toàn thư 29. [百科辭典] bách khoa từ điển 30. [百納衣] bách nạp y 31. [百結衣] bách kết y 32. [百聞不如一見] bách văn bất như nhất kiến 33. [百舌鳥] bách thiệt điểu 34. [百花王] bách hoa vương 35. [百花生日] bách hoa sinh nhật 36. [百草] bách thảo 37. [百草霜] bách thảo sương 38. [百葉] bách diệp 39. [百藝] bách nghệ 40. [百計] bách kế 41. [百越] bách việt 42. [百靈] bách linh 43. [百靈鳥] bách linh điểu 44. [一呼百諾] nhất hô bách nặc 45. [百年好合] bách niên hảo hợp 46. [百折千回] bách chiết thiên hồi 47. [一百八十] nhất bách bát thập độ 48. [百年偕老] bách niên giai lão

Chọn giới tính:

Ý nghĩa tên Nguyễn Hoàng Bách
B. Tính ngũ cách cho tên: Nguyễn Hoàng Bách
1. Thiên cách:
Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.
Thiên cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của họ Nguyễn(6) + 1 = 7
Thuộc hành Dương Kim
Quẻ này là quẻ CÁT: Quyền uy độc lập, thông minh xuất chúng, làm việc cương nghị, quả quyết nên vận cách thắng lợi. Nhưng bản thân quá cứng rắn, độc đoán, độc hành sẽ bị khuyết điểm, gãy đổ.
2. Nhân cách:
Nhân cách: Còn gọi là "Chủ Vận" là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.
Nhân cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của họ Nguyễn(6) + Hoàng(9) = 15
Thuộc hành Dương Thổ
Quẻ này là quẻ ĐẠI CÁT: (Quẻ Từ tường hữu đức): Phúc thọ viên mãn, hưng gia tụ tài, phú quý vinh hoa, được bề trên, bạn bè, cấp dưới ủng hộ. Có thể có được con cháu hiền thảo và tài phú. Tuổi vãn niên có phúc vô cùng. Nhưng lúc đắc trí mà sinh kiêu ngạo sẽ gặp kẻ địch, dẫn đến tàn tật, suốt đời sẽ gặp vận suy
3. Địa cách:
Địa cách còn gọi là "Tiền Vận"(trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.
Địa cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của Hoàng(9) + Bách(6) = 15
Thuộc hành Dương Thổ
Quẻ này là quẻ ĐẠI CÁT: (Quẻ Từ tường hữu đức): Phúc thọ viên mãn, hưng gia tụ tài, phú quý vinh hoa, được bề trên, bạn bè, cấp dưới ủng hộ. Có thể có được con cháu hiền thảo và tài phú. Tuổi vãn niên có phúc vô cùng. Nhưng lúc đắc trí mà sinh kiêu ngạo sẽ gặp kẻ địch, dẫn đến tàn tật, suốt đời sẽ gặp vận suy
4. Ngoại cách:
Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là "Phó vận" nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.
Ngoại cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của Bách(6) + 1 = 7
Thuộc hành Dương Kim
Quẻ này là quẻ CÁT: Quyền uy độc lập, thông minh xuất chúng, làm việc cương nghị, quả quyết nên vận cách thắng lợi. Nhưng bản thân quá cứng rắn, độc đoán, độc hành sẽ bị khuyết điểm, gãy đổ.
5. Tổng cách:
Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau
Tổng cách của bạn được tính bằng tổng số nét là Nguyễn(6) + Hoàng(9) + Bách(6) = 21
Thuộc hành Dương Mộc
Quẻ này là quẻ ĐẠI CÁT: Số này là lãnh đạo, giàu có một đời, lòng dạ thanh thản, có thế vạn vật hình thành chắc chắn, được mọi người ngưỡng mộ, đầy đủ phước lộc thọ, nghiệp nhà hưng vượng, thành công vinh hiển. Nếu phụ nữ được số này thì ngược lại sẽ có hại, bởi nữ tính ứng theo nam tính do tiên thiên kết thuc. Nếu như đủ vận làm lãnh đạo thì ở vào vị trí vợ lấn chồng, hai bên có sự đấu tranh âm thầm, không được yên ổn, cần thận trọng, Nữ giới dùng bất lợi cho nhân duyên, nếu dùng cần phối hợp với bát tự và ngũ hành.

C. Mối quan hệ giữa các cách:

Quan hệ giữa "Nhân cách - Thiên cách" sự bố trí giữa thiên cách và nhân cách gọi là vận thành công của bạn là: Thổ - Kim Quẻ này là quẻ Kiết: Thành công thuận lợi, tự mình có thể đạt được mục đích

Quan hệ giữa "Nhân cách - Địa cách" sự bố trí giữa địa cách và nhân cách gọi là vận cơ sở Thổ - Thổ Quẻ này là quẻ Kiết: Hạnh phúc, thuận lợi nhưng nếu thiên cách là thổ thì không trơn tru, sa vào nông cạn, gái mất trinh tiết, trai thì háo sắc

Quan hệ giữa "Nhân cách - Ngoại cách" gọi là vận xã giao: Thổ - Kim Quẻ này là quẻ Đại kiết: Tính cứng cỏi làm việc gì không thay đổi, kiên quyết, trầm mặc, chất phác, hoạt động mạnh mẽ biết rõ việc làm, phát đạt lớn

Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số): Thiên - Nhân - Địa: Vận mệnh của phối trí tam tài: Kim - Thổ - Thổ Quẻ này là quẻ : Thành công thuận lợi cả danh lợi, cảnh ngộ ổn định, sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc , sống lâu, rất được an lành ( kiết )

Nguyễn Hoàng Bách 92,5/100 điểm cực tốt

Ghi Chú: - Số nét bằng 0 là từ tiếng việt không có nghĩa tiếng hán, bạn xem thêm

Bói Việt Nam
Bói Ai Cập.
Đã có 6077 người thích tên này. Nếu bạn thích bấm nút  để thêm tên này vào danh sách tên yêu thích của mình, để người xem bình chọn giúp cho bạn. Bạn nên nhập ý nghĩa tên của mình vào ô "Ý Nghĩa tên" rồi bấm nút này. 2454


Tên tham khảo:

Hoàng Bách (6077) Xuân Bách (1852)
Tùng Bách (863) Gia Bách (747)
Quang Bách (618) Việt Bách (466)
Duy Bách (437) Ngọc Bách (317)
Huy Bách (301) Minh Bách (282)
Thiên Bách (242) Văn Bách (222)
Tuấn Bách (203) Đình Bách (196)
Hữu Bách (183) Hải Bách (172)
Nguyên Bách (170) Trọng Bách (145)
Lâm Bách (141) An Bách (123)
Nhật Bách (123) Thanh Bách (103)
Sơn Bách (98) Công Bách (84)
Hồng Bách (83) Đức Bách (83)
Phúc Bách (75) Thiện Bách (70)
Trí Bách (68) Chí Bách (61)
Anh Bách (60) Thành Bách (59)
Bá Bách (57) Kỳ Bách (57)
Hà Bách (57) Thế Bách (53)
Đại Bách (50) Vũ Bách (49)
Kiến Bách (48) Diệp Bách (42)
Kim Bách (41) Phương Bách (39)
Hưng Bách (35) Toàn Bách (29)
Như Bách (26) Bảo Bách (26)
Khoa Bách (24) Lê Bách (22)
Trần Bách (18) Thuyết Bách (13)

Tên tốt năm 2019

An Nhiên (15814) Minh Khôi (11883)
Minh Anh (11371) Minh Khang (11291)
Gia Hân (10641) Anh Thư (7834)
Ánh Dương (7603) Gia Hưng (7562)
Bảo An (7232) Minh Châu (6772)
Khánh Linh (6724) Gia Huy (6658)
Tuệ Lâm (6642) Nhật Minh (6554)
Kim Ngân (6350) Ngọc Diệp (6322)
Tú Anh (6221) Bảo Ngọc (6090)
Hoàng Bách (6077) Quỳnh Anh (6062)
Bảo Châu (6031) Bảo Hân (5939)
Tuệ Nhi (5902) Bảo Anh (5782)
Hải Đăng (5641) Tuệ An (5602)
Phương Thảo (5587) Linh Đan (5478)
Gia Bảo (5400) Đăng Khoa (5337)
Quỳnh Chi (5286) Minh Quân (5213)
Khánh An (5193) Phúc Hưng (5160)
Tuấn Kiệt (5158) Thiên Ân (5056)
Thanh Trúc (5040) Trâm Anh (4824)
Nhã Uyên (4727) Khôi Nguyên (4711)
Diệp Chi (4688) Phú Trọng (4679)
Minh Đức (4548) Tường Vy (4459)
Bảo Lâm (4430) Phương Linh (4416)
Ngọc Hân (4387) Thảo Nguyên (4355)
Đăng Khôi (4341) Hoài An (4189)

Hợp tác và góp ý xin gửi về email: minhviendn@gmail.com