Nguyễn Em Tuấn
A. Chọn số nét và nghĩa các chữ trong tên của bạn.
Nguyễn (阮)
Bộ 170 阜 phụ [4, 7] 阮
nguyễn
ruǎn, juàn, yuán
  1. (Danh) Nước Nguyễn , tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc .
  2. (Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch , Nguyễn Hàm hai chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn , cho nên mượn dùng như chữ điệt .
  3. (Danh) Đàn Nguyễn.
  4. (Danh) Họ Nguyễn.

Em (?) 1. (Danh) Em trai. ?Nguy?n Du ??: “C? huong d? mu?i âm hao tuy?t” ??????? (Son cu m?n h?ng ????) Em trai em gái noi quê nhà, tin t?c b? d?t h?n. 2. (Danh) Con trai, dàn ông trong thân thích, cùng l?a mà nh? tu?i hon mình g?i là “d?”. ?Nhu: “du?ng d?” ?? em cùng t?. 3. (Danh) Ngày xua, em gái cung g?i là “d?”. ?M?nh T? ??: “Di T? chi thê, d? T? L? chi thê huynh d? dã” ????, ???????? (V?n Chuong thu?ng ???) V? c?a Di T?, v?i v? c?a T? L?, là ch? em. 4. (Danh) Ti?ng t? xung (khiêm t?n) v?i b?n bè. ?Nhu: “ngu d?” ?? k? dàn em này. 5. (Danh) Ti?ng dùng d? g?i b?n bè nh? tu?i hon mình. ?Nhu: “hi?n d?” ??. 6. (Danh) Th? t?, th? b?c. ?Nhu: “cao d?” ?? th? b?c cao. 7. (Danh) Môn d?, h?c trò. ?Nhu: “d? t?” ?? h?c trò, “d? d?” ?? h?c trò. 8. (Danh) H? “Ð?”. 9. M?t âm là “d?”. (Ð?ng) Thu?n theo, kính th? anh. § Cung nhu “d?” ?. ?Lu?n Ng? ??: “Hi?u d? dã gi?, kì vi nhân chi b?n du?” ????, ?????? (H?c nhi ??) Hi?u d? là cái g?c c?a nhân d?y chang? 10. (Tính) D? dãi. ?Nhu: “kh?i d?” ?? vui v? d? dãi. 11. (Phó) V? l?i, nhung. § Dùng nhu “dãn” ?, “th?” ?. ?S? Kí ??: “T? d? linh vô tr?m, nhi thú t? gi? c? th?p l?c th?t” ?????, ???????? (Tr?n Thi?p th? gia ????) V? l?i có kh?i b? chém di n?a, thì trong s? mu?i ngu?i làm lính thú cung ch?t m?t sáu, b?y.
Tuấn (俊)
Bộ 9 人 nhân [7, 9] 俊
tuấn
jùn
  1. (Danh) Người tài giỏi, tài trí vượt bậc. ◎Như: tuấn kiệt người tài giỏi. ◇Mạnh Tử : Tôn hiền sử năng, tuấn kiệt tại vị 使, (Công Tôn Sửu thượng ) Tôn trọng kẻ hiền, dùng người có khả năng, bậc tài giỏi sẽ ở tại vị.
  2. (Tính) Tài giỏi xuất chúng. ◇Tào Thực : Nhược phù Điền Văn, Vô Kị chi trù, nãi thượng cổ chi tuấn công tử dã , , (Thất khải ) Những người như Điền Văn, Vô Kị, mới là những công tử tài giỏi thời thượng cổ vậy.
  3. (Tính) Diện mạo xinh đẹp. ◇Hồng Lâu Mộng : Lão tổ tông thả biệt vấn, chỉ thuyết bỉ ngã tuấn bất tuấn? , (Đệ lục thập cửu hồi) Bà thử xem kĩ coi, so với cháu, có đẹp không?

1. [俊秀] tuấn tú 2. [英俊] anh tuấn 3. [俊傑] tuấn kiệt 4. [俊士] tuấn sĩ

Chọn giới tính:

Ý nghĩa tên Nguyễn Em Tuấn
B. Tính ngũ cách cho tên: Nguyễn Em Tuấn
1. Thiên cách:
Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.
Thiên cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của họ Nguyễn(6) + 1 = 7
Thuộc hành Dương Kim
Quẻ này là quẻ CÁT: Quyền uy độc lập, thông minh xuất chúng, làm việc cương nghị, quả quyết nên vận cách thắng lợi. Nhưng bản thân quá cứng rắn, độc đoán, độc hành sẽ bị khuyết điểm, gãy đổ.
2. Nhân cách:
Nhân cách: Còn gọi là "Chủ Vận" là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.
Nhân cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của họ Nguyễn(6) + Em(7) = 13
Thuộc hành Dương Hoả
Quẻ này là quẻ BÁN CÁT BÁN HUNG: Vận số kiết, được mọi người kỳ vọng, nghề nghiệp giỏi, có mưu trí, thao lược, biết nhẫn nhục, tuy có việc khó, nhưng không đáng lo nên sẽ giàu, trí tuệ sung mãn, phú quý song toàn, suốt đời hạnh phúc
3. Địa cách:
Địa cách còn gọi là "Tiền Vận"(trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.
Địa cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của Em(7) + Tuấn(9) = 16
Thuộc hành Âm Thổ
Quẻ này là quẻ CÁT: Số này là từ hung hoá kiết, có tài làm thủ lĩnh, được mọi người phục, được người tôn trọng, danh vọng đều có. Số này công thành danh toại, phú quý phát đạt cả danh và lợi
4. Ngoại cách:
Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là "Phó vận" nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.
Ngoại cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của Tuấn(9) + 1 = 10
Thuộc hành Âm Thuỷ
Quẻ này là quẻ ĐẠI HUNG: Đây là vận số đại hung, đen đủi như mặt trời lặn, đoản mệnh bần cùng, sớm vắng cha mẹ anh em, suốt đời bệnh hoạn, chỉ có người cẩn thận; nổ lực phấn đấu, ngay cả nửa đời trước được vận thịnh, cũng phải làm nhiều việc thiện mới thoát khỏi bước đường cùng
5. Tổng cách:
Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau
Tổng cách của bạn được tính bằng tổng số nét là Nguyễn(6) + Em(7) + Tuấn(9) = 22
Thuộc hành Âm Mộc
Quẻ này là quẻ ĐẠI HUNG: Số này như sương xuống mùa thu, bạc nhược yếu hèn, nhiều việc phiền phức, khó thành trí nguyện, cốt nhục chia lìa, côi cút cô đơn, bệnh hoàn dây dưa, mọi việc đều không như ý

C. Mối quan hệ giữa các cách:

Quan hệ giữa "Nhân cách - Thiên cách" sự bố trí giữa thiên cách và nhân cách gọi là vận thành công của bạn là: Hoả - Kim Quẻ này là quẻ Hung: Cấp trên rất khó khăn, lao tâm lao lực, có bệnh suy nhược thần kinh, bệnh phổi

Quan hệ giữa "Nhân cách - Địa cách" sự bố trí giữa địa cách và nhân cách gọi là vận cơ sở Hoả - Thổ Quẻ này là quẻ Kiết: Cơ sở bền vững, thân tâm an ổn nhưnh khi thiên cách, nhân cách là hoả thì nội ngoại phân ly, sa vào đoản mệnh

Quan hệ giữa "Nhân cách - Ngoại cách" gọi là vận xã giao: Hoả - Thuỷ Quẻ này là quẻ Kiết: Gian nan bao nhiêu đều khắc phcụ có thể thành công, phát đạt, tâm lợi cho mình nhiều người ít

Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số): Thiên - Nhân - Địa: Vận mệnh của phối trí tam tài: Kim - Hoả - Thổ Quẻ này là quẻ : khi cảnh ngộ bình an lại có hiện trạng bất mãn, có ý đồ khác nên dẫn đến thất bại, sa vào lo buồn mà sinh bệnh não, phổi dẫn đến phát điên, đoản mệnh ( hung )

Nguyễn Em Tuấn 45/100 điểm trung bình

Ghi Chú: - Số nét bằng 0 là từ tiếng việt không có nghĩa tiếng hán, bạn xem thêm

Bói Việt Nam
Bói Ai Cập.
Đã có người thích tên này. Nếu bạn thích bấm nút  để thêm tên này vào danh sách tên yêu thích của mình, để người xem bình chọn giúp cho bạn. Bạn nên nhập ý nghĩa tên của mình vào ô "Ý Nghĩa tên" rồi bấm nút này. 1958


Tên tham khảo:

Anh Tuấn (1504) Minh Tuấn (992)
Quốc Tuấn (382) Văn Tuấn (329)
Đức Tuấn (282) Thanh Tuấn (227)
Quang Tuấn (204) Hoàng Tuấn (173)
Mạnh Tuấn (168) Đình Tuấn (134)
Ngọc Tuấn (131) Huy Tuấn (113)
Thái Tuấn (102) Công Tuấn (86)
Trọng Tuấn (78) Hữu Tuấn (62)
Phúc Tuấn (59) Gia Tuấn (58)
Duy Tuấn (56) Đăng Tuấn (51)
Nhật Tuấn (49) Xuân Tuấn (47)
Bá Tuấn (41) Khắc Tuấn (37)
Bảo Tuấn (36) Trung Tuấn (34)
Nam Tuấn (30) Viết Tuấn (27)
Phú Tuấn (26) Thành Tuấn (24)
Khải Tuấn (21) Việt Tuấn (20)
Tiến Tuấn (19) Lê Tuấn (17)
Danh Tuấn (17) Thế Tuấn (16)
Vũ Tuấn (16) Hồng Tuấn (15)
Kim Tuấn (13) Cao Tuấn (11)
Cảnh Tuấn (9) Phước Tuấn (9)
An Tuấn (8) Như Tuấn (8)
Vĩnh Tuấn (8) Nhất Tuấn (7)
Nguyên Tuấn (7) Khang Tuấn (7)
Phi Tuấn (7) Trần Tuấn (7)

Tên tốt năm 2019

An Nhiên (9698) Minh Khôi (7202)
Minh Khang (6688) Minh Anh (6373)
Gia Hân (6322) Anh Thư (4677)
Ánh Dương (4386) Bảo An (4364)
Tuệ Lâm (4252) Gia Hưng (4063)
Gia Huy (3988) Minh Châu (3952)
Nhật Minh (3850) Ngọc Diệp (3738)
Tuệ Nhi (3735) Khánh Linh (3714)
Bảo Châu (3691) Hoàng Bách (3674)
Tú Anh (3500) Bảo Ngọc (3432)
Bảo Hân (3422) Kim Ngân (3368)
Phương Thảo (3357) Quỳnh Anh (3327)
Tuệ An (3274) Bảo Anh (3239)
Hải Đăng (3165) Thanh Trúc (3148)
Đăng Khoa (3124) Quỳnh Chi (3062)
Khánh An (3055) Gia Bảo (3053)
Nhã Uyên (3037) Minh Quân (3000)
Thiên Ân (2987) Tuấn Kiệt (2966)
Trâm Anh (2913) Bảo Lâm (2889)
Linh Đan (2855) Diệp Chi (2836)
Phúc Hưng (2814) Phú Trọng (2754)
Tường Vy (2656) Ngọc Hân (2649)
Minh Đức (2648) Đăng Khôi (2632)
Phương Linh (2521) Hoài An (2498)
Thảo Nguyên (2458) Trúc Linh (2323)

Hợp tác và góp ý xin gửi về email: minhviendn@gmail.com