Nguyễn Cán Chu Phìn
A. Chọn số nét và nghĩa các chữ trong tên của bạn.
Nguyễn (阮)
Bộ 170 阜 phụ [4, 7] 阮
nguyễn
ruǎn, juàn, yuán
 1. (Danh) Nước Nguyễn , tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc .
 2. (Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch , Nguyễn Hàm hai chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn , cho nên mượn dùng như chữ điệt .
 3. (Danh) Đàn Nguyễn.
 4. (Danh) Họ Nguyễn.

Cán (干)
Bộ 51 干 can [0, 3] 干
can, cán
乾, 幹 gān, gàn, hán
 1. (Động) Phạm, mạo phạm. ◎Như: can phạm .
 2. (Động) Cầu, muốn được. ◎Như: can lộc 祿 cầu bổng lộc. ◇Luận Ngữ : Tử Trương học can lộc 祿 (Vi chánh ) Tử Trương học (để) cầu bổng lộc (muốn ra làm quan).
 3. (Động) Giữ. ◎Như: can thành người bầy tôi giữ gìn xã tắc.
 4. (Động) Chen dự vào. ◎Như: can thiệp .
 5. (Động) Liên quan, có quan hệ. ◎Như: tương can quan hệ với nhau. ◇Thủy hử truyện : Trang khách Lí Đại cứu chủ, ngộ đả tử nhân, phi can ngã sự , , (Đệ ngũ thập nhị hồi) Trang khách Lí Đại vì cứu chủ lỡ đánh chết người, không liên quan gì với tôi.
 6. (Danh) Cái mộc, một thứ đồ binh làm bằng da để chống đỡ các mũi nhọn và tên đạn.
 7. (Danh) Bến nước, bờ. ◎Như: hà can bến sông. ◇Liêu trai chí dị : Vãn chí hà can, thiểu niên dĩ tiên tại , (Vương Lục Lang ) Chiều đến bờ sông, thiếu niên đã ở đó trước rồi.
 8. (Danh) Thiên can tức là mười can gồm có: giáp , ất , bính , đinh , mậu , kỉ , canh , tân , nhâm , quý .
 9. (Danh) Thực phẩm khô. § Thông can . ◎Như: duẩn can măng khô, đậu hủ can đậu phụ khô.
 10. (Danh) Bè, nhóm, bọn. ◇Hồng Lâu Mộng : Na bà tử thâm đố Tập Nhân, Tình Văn nhất can nhân , (Đệ ngũ thập cửu hồi) Bà già này rất ghét bọn Tập Nhân, Tình Văn.
 11. (Danh) Họ Can.
 12. (Đại) Một số, bao nhiêu, ngần ấy (số lượng không xác định). ◎Như: nhược can ngần ấy cái. ◇Pháp Hoa Kinh : Cung dưỡng nhược can thiên vạn ức Phật (Thí dụ phẩm đệ tam ) Hiến cúng bao nhiêu ngàn vạn ức đức Phật.
 13. § Giản thể của chữ can .
 14. Một âm là cán. § Giản thể của chữ cán .

1. [不相干] bất tương can 2. [干係] can hệ 3. [干戈] can qua 4. [干支] can chi 5. [干政] can chính 6. [干涉] can thiệp 7. [干犯] can phạm 8. [干祿] can lộc 9. [干與] can dự 10. [干謁] can yết 11. [干證] can chứng 12. [干連] can liên 13. [干預] can dự 14. [被干] bị can 15. [干鳥] can điểu
Chu (朱)
Bộ 75 木 mộc [2, 6] 朱
chu
zhū, shú
 1. (Danh) Màu đỏ thắm. ◎Như: cận chu giả xích gần màu đỏ "chu" là màu đỏ "xích" (Kinh Lễ: đỏ nhạt là xích , đỏ đậm là chu ). ◇Luận Ngữ : Ố tử chi đoạt chu dã. Ố Trịnh thanh chi loạn nhã nhạc dã. Ố lợi khẩu chi phúc bang gia giả . . (Dương Hóa ) Ghét màu tía cướp mất sắc đỏ. Ghét nhạc nước Trịnh làm loạn chính nhạc. Ghét kẻ bẻm mép làm nghiêng đổ nước nhà.
 2. (Tính) Tỉ dụ xinh đẹp, phú quý. ◎Như: chu nhan mặt đẹp, chu môn nhà phú quý. ◇Liêu trai chí dị : Nương tử chu môn tú hộ, thiếp tố vô gia phu thân, lự trí ki hiềm , , (Phong Tam nương ) Nhà cô gác tía lầu son, tôi lại không phải bà con họ hàng chi, e sợ (người ta) tị hiềm.
 3. (Danh) Họ Chu.

1. [朱批] chu phê 2. [朱砂] chu sa 3. [朱軒] chu hiên 4. [朱輪] chu luân 5. [朱門] chu môn 6. [朱陳] chu trần 7. [朱顏] chu nhan
Phìn (0)

Chọn giới tính:

Ý nghĩa tên Nguyễn Cán Chu Phìn
B. Tính ngũ cách cho tên: Nguyễn Cán Chu Phìn
1. Thiên cách:
Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.
Thiên cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của họ Nguyễn(6) + số nét họ lót Cán(3) = 9
Thuộc hành Dương Thuỷ
Quẻ này là quẻ HUNG: Bất mãn, bất bình, trôi nổi không nhất định, số tài không gặp vận. Nếu phối trí tam tài thích hợp rthì có thể được thuận lợi với hoàn cảnh mà sản sinh anh hùng hào kiệt, học giả vĩ nhân, lên nghiệp lớn
2. Nhân cách:
Nhân cách: Còn gọi là "Chủ Vận" là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.
Nhân cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của họ lót Cán(3) + số nét tên lót Chu(6) = 9
Thuộc hành Dương Thuỷ
Quẻ này là quẻ HUNG: Bất mãn, bất bình, trôi nổi không nhất định, số tài không gặp vận. Nếu phối trí tam tài thích hợp rthì có thể được thuận lợi với hoàn cảnh mà sản sinh anh hùng hào kiệt, học giả vĩ nhân, lên nghiệp lớn
3. Địa cách:
Địa cách còn gọi là "Tiền Vận"(trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.
Địa cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của tên lót Chu(6) + số nét tên Phìn(-1) = 5
Thuộc hành Dương Thổ
Quẻ này là quẻ ĐẠI CÁT: Âm dương hòn hợp, cả nhà hoà thuận, giàu sang, sức khoẻ tốt, được phúc lộc, sống lâu, đây là vận cách phú quý vinh hoa
4. Ngoại cách:
Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là "Phó vận" nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.
Ngoại cách của bạn được tính bằng tổng số nét là số nét của họ đầu Nguyễn(6) + số nét tên Phìn(-1) = 5
Thuộc hành Dương Thổ
Quẻ này là quẻ ĐẠI CÁT: Âm dương hòn hợp, cả nhà hoà thuận, giàu sang, sức khoẻ tốt, được phúc lộc, sống lâu, đây là vận cách phú quý vinh hoa
5. Tổng cách:
Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau
Tổng cách của bạn được tính bằng tổng số nét là Nguyễn(6) + Cán(3) + Chu(6) + Phìn(-1) = 14
Thuộc hành Âm Hoả
Quẻ này là quẻ HUNG: Có điềm phá, suốt đời gian khổ, không duyên số với cha con, anh em, vợ chồng, là vận số cô độc thảm khổ. Nếu có tinh thần kiên định không bỏ dở nửa chừng thì trong hoạn nạn sẽ có cơ hội thành quái kiệt, vĩ nhân, sáng tạo sự nghiệp, nên số này là số đại hung, đại kiết. Là người bình thường không dễ chịu đựng nổi sự gian nan khốn khó này, chỉ biết nuốt hận mà thôi

C. Mối quan hệ giữa các cách:

Quan hệ giữa "Nhân cách - Thiên cách" sự bố trí giữa thiên cách và nhân cách gọi là vận thành công của bạn là: Thuỷ - Thuỷ Quẻ này là quẻ Hung: Việc làm không chuẩn bị trước, mất mát, tan vỡ. Quan hệ với địa cách tuy có công lớn nhưng chỉ là mộng ảo như bọt nước.

Quan hệ giữa "Nhân cách - Địa cách" sự bố trí giữa địa cách và nhân cách gọi là vận cơ sở Thuỷ - Thổ Quẻ này là quẻ Hung: Ngoài mặt thấy yên ổn, chư biết lúc nào sẽ bị cuốn vào trường hợp bất ổn

Quan hệ giữa "Nhân cách - Ngoại cách" gọi là vận xã giao: Thuỷ - Thổ Quẻ này là quẻ Hung: Bất hoà với người khác, muốn vượt chội dễ bị mắc tội cùng người. Giữ được hoà bình khỏi bị người ám hại, gia đình duyên bạc

Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số): Thiên - Nhân - Địa: Vận mệnh của phối trí tam tài: Thuỷ - Thuỷ - Thổ Quẻ này là quẻ : Khi nắng khi mưa, biến hoá bất thường, tuy có thành tựu nhất thời nhưng cảnh ngộ bất ổn, có tai nạn bất trắc, gặp các việc bệnh tật, đoản mệnh, gia đình bất hạnh ( hung )

Nguyễn Cán Chu Phìn 47,5/100 điểm trung bình

Ghi Chú: - Số nét bằng 0 là từ tiếng việt không có nghĩa tiếng hán, bạn xem thêm

Bói Việt Nam
Bói Ai Cập.
- Nhấn vào  để thêm tên này vào danh sách tên yêu thích của mình, để người xem bình chọn giúp cho bạn. Bạn nên nhập ý nghĩa tên của mình vào ô "Ý Nghĩa tên" rồi bấm nút này.


Hợp tác và góp ý xin gửi về email: minhviendn@gmail.com