logo đặt tên cho con

Đặt tên cho cửa hàng, bảng hiệu theo phong thủy

Vị trí đặt biển hiệu và tên gọi của cửa hàng rất quan trọng. Giờ treo biển hiệu phải tính toán để phù hợp với người chủ của cửa hiệu. kích thước bảng hiệu, màu sắc bảng hiệu, chữ trong bảng hiệu, rất quang trọng.

Tên gọi của cửa hàng phải thể hiện được hồng vận, tài phúc hoặc sự thành công. Những tên gọi đẹp mang lại điều lành, tránh điều xấu thường thấy hay có ý nghĩa:

 •  Thuận lợi(ý nói thành công một cách thuận buồm xui gió) Quảng lợi (là sự thành công to lớn)
 • Quảng ích (thu được nhiều lợi ích to lớn)
 • Các tường (hồng vận, vận may)

Ngược lại nếu tên của cửa hàng, bảng hiệu không thể hiện được vận khí thì buôn bán không thể hưng thịch được ví dụ như cửa hàng đặt tên là “Vô Lợi” thì nhất định chẵng bao lâu sẽ đóng cửa.

            Do vậy một số nhà phong thủy lợi dụng luật của ngủ hành để đặt tên cho cửa hàng một cách thích hợp. xin giới thiệu với bạn độc giả bảng dưới đây để tham khảo:

THỦY

HỎA

MỘC

KIM

THỔ

Phú

Độ

Quý

Thương

Danh

Phượng

Đường

Quan

Sinh

Hồng

Lạc

Quảng

Ty

Yên

Phúc

Kim

Cung

Hạ

Bích

Điểm

Khổng

Quảng

Vọng

Khi các ngủ hành này (cùng với các chữ tương quan của chúng) phối hợp với nhau để trở thành tên của cửa hàng thì tổ hợp các ngũ hành đó vừa có hàm nghĩa tốt, nhưng cũng có hàm nghĩa xấu, những tổ hợp tên gọi sau đây có hàm nghĩa tốt theo quan hệ tương sinh:

 • Thủy+Mộc (Thủy nuôi dưỡng cho mộc lớn lên)
 • Mộc + Hỏa (Mộc làm cho hỏa càng thêm vượng)
 • Hỏa+ Thổ (Hỏa làm cho thổ thuần khiết hơn)
 • Kim+Thủy (Kim khiến cho Thủy càng thêm dồi dào)

Nhưng tổ hợp tên gọi sau đây không có lợi theo quan hệ tương khắc:

 • Thủy+Hỏa
 • Hỏa+Kim
 • Kim+Mộc
 • Mộc+Thổ
 • Thổ+Thủy

Đặt tên theo quy luật âm- dương

Cũng có một số nhà phong thủy dùng chữ Hán viết theo một số nét bút để đặt tên cho cửa hàng, chữ có số nét lẻ là âm, số nét chẵn là dương. Ví dụ chữ Nhất là âm, chữ Nhị là dương, dung các chữ Hán với tổ hợp số nét lẻ / số nét chẵn(âm/dương) để đặt tên cho cửa hàng thường được cho là cát lợi

Nếu chúng ta không biết chữ hán-việt hoặc chữ việt không có nghĩa hán thì ta quy về tiếng việt như sau:

 •  Những chữ thuộc tính dương thuộc vần "trắc" gồm các từ có dấu sắc, ngã, hỏi, nặng
 •  Những chữ thuộc tính âm thuộc vần "bằng" gồm các từ có dấu huyền hoặc không dấu.
 • Những tổ hợp sau được xem là tốt: dương/âm; âm/âm.dương; âm/dương.dương.
 • Những tổ hợp sau đây được xem là không tốt:âm/dương/âm; dương/âm/dương.

Đặt tên theo quy luật ngũ hành

        Theo phong thủy còn phân ra các chữ cái theo ngũ hành:

 • Những từ bắt đầu bằng các chữ cái: C,Q,R,S,X thuộc hành KIM
 • Các chữ G,K thuộc hành MỘC
 • Các chữ Đ,B,P,H,M thuộc hành thủy
 • Các chữ D, L,N,T,V thuộc hành hỏa
 • Các chữ A,Y,E,U,O,I thuộc hành thổ

Như vậy khi đặt tên công ty, bảng hiệu, hàng quán ta phải cố gắng xữ lý theo mối quan hệ tương sinh(Thủy-Mộc, Mộc-Hỏa, Hỏa-Thổ, Kim-Thủy) thì tốt, tránh tương khắc(Thủy-Hỏa,Hỏa-Kim,Kim-Mộc,Mộc-Thổ,Thổ-Thủy) xấu.

Về kích thước bảng hiệu:

 • Theo phong thủy cần lưu tâm đến kích thước của bảng hiệu. Các số chẵn là Âm các số lẽ là dương. Chiều dài là Dương, chiều rộng là Âm, ta phải kết hợp âm dương cân bằng ví dụ chiều dài 89cm thì chiều rộng 82cm, chiều dài 202cm, chiều rộng là 81cm, ta tuân thủ Âm-Dương cân bằng trong hình học.
 • Ngoài sự liên kết về kích thước với nhau, ta còn có thể quan tâm đến tổng số nét của các từ (trong bảng) hợp với các số tốt như. 21, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 48, 52, 57, 61, 63, 65, 67, 68, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 105,107, 108...
 • Theo quy luật lấy 80 cộng với lần lượt các số trên để có 1 số đẹp có tổng lớn hơn các số đã cho.
 • Cách tính các nét chủ cái theo kiểu chữ in Hoa:
Chữ A: 3 nét
Chữ B: 3 nét
Chữ C: 1 nét
Chữ D có 2 nét
Chữ H có 3 nét
Chữ I có 2 nét
Chữ K có 3 nét
Chữ L có 2 nét
Chữ P có 2 nét
Chữ Q có 2 nét
Chữ R có 3 nét
Chữ S có 1 nét
Chữ Đ có 3 nét
Chữ E có 4 net
Chữ G có 3 nét
Chữ Y có 2 nét
Chữ Ă có 5 nét
Chữ Â có 5 nét
Chữ Ê có 6 net
Chữ Ơ có 2 nét
Chữ Ư có 3 nét
Chữ M có 4 nét
Chữ N có 3 nét
Chữ O có 1 nét
Chữ X có 2 nét
Chữ T có 2 nét
Chữ U có 2 nét
Chữ V có 2 nét
Mỗi dấu(sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng) một nét
Căn cứ vào quy tắt tính nét  ta tính được tổng số nét của một tên để ta có 1 cái tên Đại các như đã cung cấp.

màu sắc bảng hiệu

Bảng mệnh của chủ công ty hợp với màu nào, ta nên làm bảng hiệu có màu chủ đạo là màu đó

Xem màu sắc theo phong thủy