logo đặt tên cho con

Những kiêng kỵ khi đặt tên cho con tuổi ngọ

Ngựa là loài thích tự do chạy nhảy theo địa chi, Sửu và Ngọ là lục hại, do đó những tên gọi có liên quan đến chữ Sữu như: Miên, Sinh, Sản.. không nên có mặt trong tên gọi của người tuổi Ngọ.

Những chữ thuộc bộ Tý, Thủy, Nhâm, Băng, Quý, Bắc cũng là tối kỵ đối với tên của người cầm tinh con ngựa bỡi những chữ đó có liên quan đến hành Thủy mà Ngọ lại thuộc hành Hỏa, Hỏa khắc Thủy. Do vậy, những tên như: Thủy, Vĩnh, Băng, Cẩu, Quyết, Hà, Sa, Quyển, Thái, Dương, Trị, Pháp,Tân, Hỗng, Hải, Hán, Lâm, Hiếu, Mạnh, Học, Tự, Quý... sẽ không mang lại những tác động tốt cho vận mệnh và cuộc đời của người tuổi Ngọ.

Cỏ là loại lương thực quan trọng nhất với loài ngựa, nên những chữ gợi đến các loại lương thực như Mễ, Nhục, Tâm (lúa gạo, thịt) đến không mang lại sự hài hòa cho tên gọi và vận mệnh của người tuổi Ngọ. Do đó, những chữ như: Phẩn, Tinh, Quý,Chí, Tư, Huệ, Niệm, Tính, Khánh, Hoài, Ý, Cao, Dục, Hựu.. là những lựa chọn không Sáng suốt khi đặt tên cho người tuổi Ngọ.

Khi ngựa phải đi kéo cày dưới đồng cũng là lúc nó phải nhân nhượng, bị hạ bệ so với địa, vì thế, những chữ thuộc bộ Điền như: Phú, Sơn, Nam, Ðiện, Giới, Ðơn, Lưu, Cương, Đương... không nên dùng để đặt tên cho người tuổi Ngọ.

Ngựa chỉ quen chạy ở đường thắng, nếu phải chạy đường núi thì sẽ cảm thấy rất mệt nhọc, vất vả. Vì thế, không nên chọn những chữ thuộc bộ Sơn như: Nhạc, Đại, Dân, Tuẩn, Côn, Tung... để đặt tên cho người tuổi Ngọ.

Ngựa thích tư do chạy nhảy hơn là bị cưỡi, do vậy, cấn tránh những chữ gợi đến ý nghĩa này như: Kỳ, Cơ, Kỵ... khi đặt tên cho người tuổi Ngọ.

Bạn muốn biết tên bạn dự định đặt thuộc bộ nào bạn nên tra từ điển Hán-Việt

Xem thêm

/Dat-ten-cho-be-trai/2378/Dat-ten-cho-con-sinh-nam-2014-Giap-Ngo.html