Xin xăm năm mới

Hái lộc đầu năm, xin xâm năm mới, xin xăm quan âm, xăm quan thánh, gieo quẻ cầu may cho năm mới, một cách đoán vận mệnh phổ thông trong năm mới, đúng hay sai thì chả ai giám khẳng định nhưng ít ra thì cũng đem lại cho bạn một niềm hy vọng trong năm mới.

  • Hái lộc đầu năm(xin xăm năm mới) là một trong những phong tục ngày Tết cổ truyền ở Việt Nam thường là sau giây phút giao thừa, hoặc sáng mồng một tết, có người đợi ra ra 7 ngày xuân, đi đến đình, chùa, miếu nơi mà họ cho là linh thiên, để cầu may, cầu phúc, cầu tài,  trừ họa, và xem vận mệnh trong năm của mình thế nào.
  • Trước hết khách lễ thần, phật, thánh 4 lạy, 3 vái rồi tùy ý quỳ hay ngồi, hai tay đưa cao ống xăm lên mà lắc một cách kính cẩn, sao cho một que thẻ rớt ra. Sau đó khách xá nhẹ vài xá, lạy tạ thần 4 lạy, và nhớ kỹ số thẻ của xăm (viết bằng chữ Hán, ai không biết chữ Hán phải nhờ người khác đọc giùm).

    Sau đó khách tới bàn xăm. Tại đây có thầy chuyên môn giải thích cho khách. Khách cho biết số thẻ xăm. Thầy lấy lá xăm là một tờ giấy có cùng số tại bàn xăm. Lá xăm này mặt trước viết số thứ tự que xăm, rồi đến một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt diễn tả thần ý gồm 3 phần: nguyên văn bằng chữ Hán, phần phiên âm và phần dịch nghĩa cho biết thần ý về bổn mạng, gia đạo, mưu sự, cưới gả, cầu tài, cầu quan, xuất hành, kiện cáo và sức khỏe.

  • Hoặc lên chùa có những phong bì lì xì treo trên cây mai hay đào, bạn lấy một cái trong đó có câu thơ chữ Hán-Việt và dịch nghĩa, nếu các bạn không có điều kiện đến chùa hay nhà đình, thờ mời các bạn xin online tại đây.
  • Bạn muốn biết vận mệnh năm tới ra sao.

 

 XIN XĂM NĂM MỚI