logo đặt tên cho con

Xem người chết ở tuổi tốt hay xấu

  • Các vấn đề về tang chế
  • Cách tính trùng tang
  • Cách yểm trùng tang

Tỵ

Ngọ

Mùi

Thân (1 hay 10)

Nữ

Thìn

Rơi vào ô: Tý, Ngọ, Mão, Dậu là Thiên ri

Rơi  vào ô: Thìn, Tuất, Sữu, Mùi là Nhập mộ hết số

Rơi vào ô: Dần, Thân, Tỵ Hợi là trùng tang

Dậu

Mão

Tuất

Dần(1 hay 10)

Nam

Sửu

Hợi

Quy tắt tính tuổi âm lịch: Mỗi cung tương ứng với một năm tuổi Nam bắt đầu từ cung Dần, tính thuận chiều kim đồng hồ. Nữ bắt đầu tính từ cung Thân tính ngược chiều kim đồng hồ bắt đầu từ một tuổi đến tuổi chết. Hoặc bắt đầu từ 10 tuổi ở ô Dần, 20 tuổi ở ô Mão, đếm tiếp đến ô 21(Thìn), 22(Tỵ)… hay 31, 32… 71,72 đối với Nam. Nữ tính ngược lại theo chiều ngược kim đồng hồ bắc đầu từ cung Thân 1 hay 10 tuổi, 20 tuổi ở cung Mùi v.v… Nếu người chết rơi vào Thìn, Tuất, Sữu, Mùi là người chết đã có số trời, không sao. Nếu người chết rơi vào ô Dần, Thân, Tỵ, Hợi là chết bị trùng tang, phải làm phép trừ trùng tang. Nếu rơi vào ô Tý, Ngọ, Mão, Dậu là người bị thiên ri chưa hết số mà chết(với người chết trẻ) nếu trên 60 tuổi hưởng thọ nhưng phải trả nợ lỗi lầm khi sống.

Ví dụ: Người chết là nam, ở tuổi 72 (tuổi âm): Bắt đầu từ ô Dần 10 tuổi, Mão 20, Thìn 30, Tị 40, Ngọ 50, Mùi 60, Thân 70, từ Dậu ta tính tuổi lên 71 đến ô Tuất là 72. Vậy chết ở tuổi 72 rơi vào ô Tuất là nhập mộ, người này đã hết số nên không phạm gì, vì các ô Thìn - Tuất - Sửu - Mùi là nhập mộ. Song nếu chết ở tuổi 73 rơi vào ô Hợi là chết trùng tang, vì các ô Dần - Thân - Tị - Hợi là chết trùng. Nếu chết ở tuổi 74 rơi vào ô Tý là thọ nhưng phải trả nợ những lỗi lầm khi sống. Nếu còn trẻ là chưa hết số, nhưng phải đoản kiếp vì nhiều lẽ.

Ví dụ 2: Người chết là nữ, ở tuổi 65 (tuổi âm):Tính 10 tuổi ở ô Thân, ngược chiều kim đồng hồ tức 20 ở ô Mùi,30 ở ô Ngọ,40 ở ô Tị, 50 ở ôThìn, 60 ở ô Mão. Từ ô Dần tính tuổi lên 61, Sữu 62,  63 Tý, Hợi 64, Tuất 65. Vậy người này được nhập mộ, nhưng nếu chết ở tuổi 67 thì bị trùng tang.

Xin giới thiệu cách yểm trùng tang:

1. Thần Sa 3 gam
2. Chu Sa 2 gam
3. Hùng Hoàng 5 gam 
4. Sương Truật 5 gam 
5. Đóa Liền 5 gam 
6. Ang ùy 3 gam
7. Huyết giác 3 gam
8. Đại Hồi 5 gam
9. Quế Chi 5 gam
10. Chỉ ngũ sắc một ít.
Chỉ ngũ sắc (màu chỉ xanh, đỏ, trắng, tím, vàng) rắc rối trên mặt gói thuốc. Gói thuốc lại cho vào túi vải chôn trước cổng nhà. Cẩn thận thì thêm một gói khác để trên nắp quan tài trước khi lấp đất. Làm phép như vậy sẽ khắc trị được trùng họa cho gia đình.
 
Xem người chết vào ngày có bị trùng tang hay không
 

Tháng

Ngày chết

Tháng

Ngày chết

Giêng, Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

Chết vào ngày Mão

Chết vào ngày Ngọ

Bảy-Tám-Chín-Mười-Mười một- Chạp

Chết vào ngày Dậu

Chết vào ngày Tý

Theo bảng này nếu chết vào tháng rơi vào ngày như trong bảng thì bị trùng tang, phải làm phép trừ tang.

Trích: XEM NGÀY LÀNH THÁNG TỐT(NXB THỜI ĐẠI)

Thạc Sỹ: VŨ ĐỨC HUYNH