Xem chỉ tay gò của lòng bàn tay

Theo “Triết tinh Ngũ Hành” trong lòng bàn tay được phân định thành 5 gò cơ bản được gọi là Gò lòng bàn tay theo năm sao Thủy, Kim, Hỏa, Mộc, Thổ. “Các tinh tú này tác động trực tiếp tới đời sống Con người”. Vì vậy các tướng thuật gia phương Đông và các tướng thuật gia phương Tây đều phân chia lòng bàn tay thành nhiều phần đặt theo tên tinh tú gọi là Gò.

Tổng cộng 7 Gò lòng bàn tay mang những đặt tính khác nhau cho ta những thông tin khác nhau.
Gò Sao Thủy (Planéte Mature- Mercure star); Gò Sao Kim (Planéte Venus, Venus); Gò Sao Hỏa (Planéte Mars - Mars); Gò Sao Mộc (Planéte Jupiter - love); Gò Thái Dương (Mặt trời - Le Yolei - The Sun); Gò Thái Âm (Mặt trăng - La Luna - The Moon).
 
Gò lòng bàn tay
Vị trí các gò trong lòng bàn tay
1. Gò Kim tinh - sao Kim
2. Gò Hỏa tinh dương - sao hỏa dương
3. Gò Mộc tính - sao Mộc
4. Gò Thổ tinh - sao Thổ
5. Gò Thái dương - Mặt trời
6. Gò Thủy tính - sao Thủy
7. Gỏ Hỏa tinh - âm
8. Gò Thái âm - Mặt trăng
9. Ðồng Hỏa tinh
 
 
 
 
 
 
1. Xem chỉ tay gò Sao Thủy - Planéte Mercure - Thủy tinh.
Gò này năm ngang dưới ngón út 
+ Gò này mà nổi cao và ngón út cũng dài tướng: Lùa thầy phản bạn, xảo trá, khó lường.
+ Gò này mà trũng lõm: Tướng bần, đầu độn, say mê cờ bạc và ti tiện.
2. Xem chỉ tay gò Sao Kim Planéte Venus - Venus - Kim Tinh.
Sao này nằm dưới ngón cái gồm cả đốt thứ hai ngón cái và giới bạn lòng bàn tay bằng đường chỉ sinh mệnh - đường sống.
Tướng giàu nhân ái, đức độ đa tình, thọ. Gò càng cao thì dục vọng càng lớn.
+ Gò này nổi cao ở phần dưới: Tướng dâm đãng đến cuồng dâm.
+ Gò này đầy đặn: Tưởng mê sắc, đa tình.
3.Xem chỉ tay gò Sao Hỏa (Le Mars - Mars - Hỏa Tinh).
+ Gò Hỏa tinh có Hỏa tinh dương năm dưới khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ. Tướng chỉ tính hiếu thắng nếu đầy đặn thì hăng hái.
+ Gò Hỏa tinh âm năm đối xứng qua lòng bàn tay (giữa Gò sao Thủy và Gò Mặt trăng).
Nếu đầy đặn thì coi nặng vật chất. Không sợ khó sợ khổ.
Nếu cả hai Gò Hỏa tinh âm và dương mà phát triển thì tướng hung bạo.
+ Gò Đồng Hỏa tinh nằm giữa lòng bàn tay mà đầy đặn thì sẽ tăng cường thêm tính chẩt của hai Gò Hỏa tinh (Hỏa tinh âm và hỏa tinh đương).
4. Xem chỉ tay gò Sao Mộc - Phanéte Jupiter - Jupite - Mộc tinh.
Nằm dưới ngón trỏ chỉ tính tham, tư phụ, ham hiểu biết.
+ Nếu cao và ngón trỏ dài (Long index): Tuớng tự phụ, giầu lý trí và thiếu tin ngưỡng.
+ Nếu gò này đầy đặn ngón trỏ thì tướng: Nhiều ước vọng cao Xa, nhiều ham muốn đời sống hạnh phúc.
+ Nếu gò này trũng lõm: Tướng vị kỷ, ít tham vọng, người tầm thường.
+ Nếu Gò này bằng đều, ngón trỏ dài gần ngang, ngón giữa tướng: Nhiều nghị lực, có tài lãnh đạo, có danh vọng cao trên đường binh nghiệp và xã hội.
5.Xem chỉ tay gò Sao Thổ - Planéte Saturne - Saturne - Thổ tinh.
Gõ Thổ tinh năm dưới ngón giữa (Le medius) chỉ tính Cương trực, biết đoán may rủi, thích và có tài tranh luận, có khiếu nông nghiệp.
+ Nếu Gò này đầy và ngón giữa gầy mảnh: Tướng ước vọng vu vơ, mộng tưởng.
+ Nếu Gò này đầy đặn và ngón giữa cao trội lên quá: Tướng ích kỹ, không giao du nếu không lợi lộc gì.
+ Nếu Gò đầy, ngón giữa nhọn: Tướng dể thổ lộ, hay bi quan, ương bướng.
+ Nếu Gò cao: Tướng đa sầu, đa cảm.
+ Gò này cao đầy, đốt giữa của ngón giữa đều đặn: Tuớng có thực tài, tinh khôn.
+ Gò này cao đốt giữa to bè: Tuớng keo kiệt, biển lận, gò càng cao càng keo kiệt.
+ Gò này lõm tướng hèn bạ.
+ Gò này cao trội thì dẫu đuờng sinh mệnh xấu thì tướng vẫn thọ và phúc hậu.
6. Xem chỉ tay gò Mặt trời - Le Solei - The Sun - Thái Duơng.
Gò này năm dưới ngón nhẫn (ngón vô danh - L'annulaire):
Chỉ khả năng nghệ thuật, sự ham muốn cao thượng, có danh vọng quyền thế.
+ Gò này đẩy thì vui vẻ, xã giao rộng, đa cảm, có nhân cách.
+ Gò này trũng tính không thích giao thiệp rộng, dể thổ lộ tâm tư.
+ Gò đầy ngón tay nhẫn dài gần ngón giữa: Tính lạc quan, kinh doanh giỏi.
7. Xem chỉ tay gò Mặt trăng - La Luna - The Moon - Thái Âm.
Gò năm rìa bàn tay dưới Gò Sao Hỏa chỉ tính mơ mộng.
+ Gò này đẩy cao: Tính phiêu lưu, mạo hiểm sáng tạo, ngao du đây đó.
+ Gò này nổi cao mềm: Tướng hay thay đổi không có lập trường mà đầy tham vọng.
+ Gò này cao đều: Tướng sáng tạo nghệ thuật có danh Vọng.
Tóm lại khi xem bàn tay trước hết Xem 7 Gò chủ ý các gò thường liên đối giao thoa nên cần thận trọng. Chĩ khi hình trạng thật khác. Cao, trũng, đầy. lõm, còn không thì rất khó phân định: Cao, đầy đặn.
Vĩ vậy cần lưu ý tính chẩt riêng các Gò và mối tương quan giữa chúng thì mới không lập lỡ chung chung.
Sách thao khảo "Đoán vận mạng cuộc đời(Lịch cổ)"
 

Hợp tác và góp ý xin gửi về email: minhviendn@gmail.com ĐT: (+84) 0903992413