logo đặt tên cho con

Xem tướng ngồi đoán tính cách

NGỒI thuộc tĩnh tướng, từ cách ngồi, thế ngồi mà các sách tướng pháp cổ cũng để cập, ta có thể biết được tâm tính của con người, bản lĩnh của người đó.

Ngồi chỉ đơn thuần, vậy mà quan sát ta cũng biết được nhiều thông tin. Ngồi được định hình từ khi đứa trẻ ở mới vị thành niên (đã đi học) và dáng ngồi ít thay đổi cho đến lớn.

Ngồi thuộc “duy biến” nên ngồi thay đổi tư thể theo thời vận. Khi hèn ngồi khác, khi sang cũng cùng một con người đó mà khi trẻ ngồi khác khi già.

Tuy vậy, xét tướng ngôi - tọa tướng là ứng xét (khi thấy). Nó cho phép ta nhận rõ được nhân cách tự tại của cá nhân đó.

Tư thế ngồi và thông tin

1. Ngồi vững trãi. Nhìn thế ngồi như quả núi định vị, lưng thẳng, đầu mặt thẳng, nhìn thẳng.

Tướng: Quí, tâm địa tốt, có trí tuệ nhưng cũng mưu mô, có lý tưởng, tài năng.

2. Ngồi bệ vệ ngay thẳng, ít xoay dở.

Tướng: Ðịnh tâm, uy nghi, cơ mưu và nhiều tham vọng, dáng ngồi của người quyền quí, oai vệ, phong độ, giàu sang.

3. Ngồi lưng còng tự nhiên.

Tướng: Tận tụy, kiên trì.

4. Người ngồi không yên chỗ xoay dở luôn luôn.

Tướng: Nôn nóng, hèn kém, nghèo.

5. Dáng ngồi đĩnh đạc, nghiêm trang.

Tướng: Nhiều tham vọng. khỏe mạnh và thọ.

6. Người ngồi vững, lưng thẳng (dáng thiền).

Tướng: Có trí tuệ thông đạt, tâm tính bình thản, thiện tâm, cô độc ưa tĩnh lặng.

Tóm lại:

1. Tướng ngồi quý là vững như núi “Tọa vi sơn phú qui khả kỳ” thì phú quý tự đến không phải cầu.

2. Tưởng ngồi không yên thì yếu kém, không thọ.

3. Tướng ngồi không ngay ngắn là người thường.

Như vậy tướng ngồi thể hiện phong cách vì vậy khi thời vận đến quý sang, thì bản thân người đó chủ ý đến thể ngồi của mình trước củ tọa.

Người bình thường thì ngồi tùy tiện, không ý từ gì.