Bạn Đình Minh đã thích những tên sau đây, nhưng chưa quyết định một tên nào, nhờ bạn tham gia bình chọn giúp.
TênNghĩaThíchKhông thích
Nguyễn Đình Minh 
thích tên này
không thích tên này
Nguyễn Đình DũngTên của con trai đầu của mình
thích tên này
không thích tên này
Nguyễn Đình TrọngTên của một vị tướng
thích tên này
không thích tên này
Nguyễn Đình TuấnThông minh, tuấn tú
thích tên này
không thích tên này
Nguyễn Đình TriếtMình thích tên này nhất
thích tên này
không thích tên này
Nguyễn Đình VinhVinh Quang,, Vì mình tên QUang
thích tên này
không thích tên này
Nguyễn An NamTên của Việt Nam ngày xưa. Cũng dùng cho việc đặt tên như An Nam cộng sản đảng. Nhưng ngày nay chính quyền cấm không cho dùng từ naỳ trong việc đặt tên các công ty, tổ chức vì cho rằng nó gợi đến một thời nô lệ. Có người cho là từ
thích tên này
không thích tên này
Nguyễn Hữu KiênKiên định, kiên nhẫn, kiên trì
thích tên này
không thích tên này

Hợp tác và góp ý xin gửi về email: minhviendn@gmail.com ĐT: (+84) 0903992413