Bạn hoang chau đã thích những tên sau đây, nhưng chưa quyết định một tên nào, nhờ bạn tham gia bình chọn giúp.
TênNghĩaThíchKhông thích
Hoàng Đức ThọPhúc đức, sống lâu
thích tên này
không thích tên này
Hoàng Đức ThànhCó phước đức ắt thành công
thích tên này
không thích tên này
Hoàng Đức HòaCó phước đức ắt hòa thuận
thích tên này
không thích tên này
Hoàng Đức HưngSống đức độ, gia tộc sẽ hưng thịnh
thích tên này
không thích tên này
Hoàng Minh Nguyệttrăng sáng
thích tên này
không thích tên này
Hoàng Bảo Châu 
thích tên này
không thích tên này

Hợp tác và góp ý xin gửi về email: minhviendn@gmail.com ĐT: (+84) 0903992413