Bạn Lê Hữu Chiến đã thích những tên sau đây, nhưng chưa quyết định một tên nào, nhờ bạn tham gia bình chọn giúp.
TênNghĩaThíchKhông thích
Nguyễn Anh PhụngHọ Phụng, luôn luôn có hiếu với bề trên, về mặt tâm linh ông bà, người này là số 1, vâng lệnh kính tuân lời ban bảo. Cúng tế ngũ đế, hiến bò làm lễ vật, ngoài ra họ còn hầu hạ chăm sóc ông bà cha mẹ một cách thành tâm thành ý.
thích tên này
không thích tên này
Nguyễn An PhươngNơi chốn bình an, một đường đi đến chổ an toàn tốt lành, một vùng đất màu mở, nơi mà mọi người an cự lập nghiệp, thái bình.
thích tên này
không thích tên này
Nguyễn An Khêđịa danh ở miền Trung
thích tên này
không thích tên này
Nguyễn Anh PhúcLà người hưởng trọn vẹn ngủ phúc: Kinh Thi chia ra năm phúc: (1)Giàu (2)Yên lành (3)Sống lâu (4)Có đức tốt (5)Vui hết tuổi trời.
thích tên này
không thích tên này
Tần Anh HuỳnhCon đom đóm, theo Nguyễn Du thì Lửa đom đóm khó đốt cháy tấm lòng gấm vóc.
thích tên này
không thích tên này
Tần Đăng Long 
thích tên này
không thích tên này
Lê An Vương 
thích tên này
không thích tên này
Nguyễn Anh BằngChim bằng, theo truyền thuyết là loài chim lớn nhất. Chim bằng và cá côn, đều rất lớn. Nghĩa bóng: Người tài giỏi chí lớn. lưng của bằng không biết mấy nghìn dặm. Vùng dậy mà bay, cánh nó như đám mây rủ ngang trời.
thích tên này
không thích tên này
Nguyễn Bảo Minh 
thích tên này
không thích tên này
Nguy?n Kì Anh 
thích tên này
không thích tên này

Hợp tác và góp ý xin gửi về email: minhviendn@gmail.com ĐT: (+84) 0903992413