logo đặt tên cho con

Bạn Nhi Le đã thích những tên sau đây, nhưng chưa quyết định một tên nào, nhờ bạn tham gia bình chọn giúp.
TênNghĩaThíchKhông thích
Lê Nguyễn Nhi 
thích tên này
không thích tên này

Hợp tác và góp ý xin gửi về email: minhviendn@gmail.com