Sinh con theo ý muốn – theo phong thủy ngũ hành

Theo quan niệm của người việt “Nhất nam viết hửu thập nữ viết vô” đây là quan niện ăn sâu trong tâm trí người việt, mặt dù ngày nay nam nữ được bình quyền, nhưng trong nhà có nếp có tẻ mới vui, nhu cầu sinh con theo ý muốn trong một gia đình rất cần thiết, nhiều cặp vợ chồng nhất là “sinh con một bề” tìm nhiều cách để điều chỉnh kết quả sinh con trai hay con gái. Đây không chỉ là bài viết, mà còn có cả phần mềm sinh con theo ý muốn, chỉ cần nhập Năm sinh bố, Năm sinh mẹ và Năm dự định sinh con sẻ cho ra kết quả.

Dựa theo các quẻ Bát Quái
Bát Quái có 8 quẻ chính là Càn, Khôn, Đoài, Tốn, Khảm, Chấn, Ly, Cấn. Các quẻ này lại chia ra thành các quẻ dương và quẻ âm. Các quẻ dương là Càn, Khảm, Cấn, Chấn. Còn lại các quẻ âm là: Khôn, Đoài, Tốn, Ly. Người xưa dựa trên các quẻ âm và quẻ dương vừa nêu để tính một đứa trẻ sắp sinh ra là con trai hay con gái.

Phương pháp tính là lấy tuổi theo âm lịch của cha và mẹ và tháng thụ thai để tính. Nếu khi có bầu mà người mẹ ở tuổi chẵn: 20, 22, 24, 26… thì vẽ 2 vạch ngắn liền nhau (–). Nếu ở tuổi lẻ như 21, 23, 25… thì vẽ 1 vạch dài ( _ ). Đối với người bố cũng thế. Tiếp theo là tháng thụ thai. Nếu tháng thụ thai là tháng lẻ thì 1 vạch dài, tháng chẵn thì 2 vạch ngắn. Lưu ý là tháng thụ thai cũng tính theo âm lịch và tuổi âm lịch thì phải cộng thêm cả tuổi Mụ, ví dụ sinh năm 1985 thì sang năm 2014 là 29 theo dương lịch nhưng là 30 theo âm lịch.

hình bát quái

Tính được các vạch ngắn dài rồi thì ta sắp xếp lại. Xếp vạch ứng với tuổi bố ở trên, mẹ ở dưới và chèn vào giữa là vạch ứng với tháng thụ thai của đứa bé, rồi tra vào hình Bát Quái nếu thuộc cung Càn, Khảm, Cấn, Chấn thì sinh con trai, ngược lại nếu thuộc Khôn, Đoài, Ky, Tốn thì sinh con gái.

 Phương pháp 2 tính theo tuổi của bố và mẹ

Cách tính: Lấy tổng tuổi của vợ chồng theo Âm lịch trừ đi 40. Nếu số dư trên 40 tiếp tục trừ đi 40. Đem số dư còn lại đầu tiên trừ 9, tiếp tục trừ 8, lại trừ 9, trừ 8… cho đến khi số dư nhỏ hơn hoặc bằng 9 thì thôi. Nếu hiệu số cuối cùng là số chẵn thì thụ thai trong năm, sinh trong năm là con trai còn thụ thai ngoài năm, sinh trong năm thì sẽ là con gái. Nếu hiệu số cuối cùng là số lẻ thì thụ thai trong năm, sinh trong năm là con gái. Ngược lại thụ thai ngoài năm, sinh trong năm là con trai.

Ví dụ tuổi bố theo âm lịch là 30, mẹ là 25 ta có tổng là 55. Đem trừ đi 40 còn 15. Trừ tiếp cho 9 thì còn 6. Đây là số chẵn. Vậy thụ thai trong năm và sinh trong năm thì sẽ là con trai còn thụ thai từ năm trước và đến năm nay sinh thì sẽ là con gái.

  Nhập thông tin:
Năm sinh bố
Năm sinh mẹ
Năm dự định sinh con:
 
  Kết quả cách tính theo các quẻ trong Bát Quái
 
 
  Kết quả cách tính theo tuổi của Bố và Mẹ
 
 
 

Các phương pháp trên đây do người xưa truyền lại, tác giả sưu tầm và viết chương trình, nghe các ông cụ nhà ta truyền lại cũng đến 70-80%. Nhưng các bạn áp dụng nếu đúng xem như là hên, còn sai xem như trải nghiệm vui nhe.