logo đặt tên cho con

Nguyễn Minh Khang 4341 1677 Khang
Ý Nghĩa: Hành vi ngay thẳng rõ ràng, công chính vô tư, Hiểu, biết, làm sáng tỏ. Nguyên nghĩa là rõ ràng không thiên tư. Sau chỉ trong lòng thẳng thắn, không mưu đồ mờ ám, Khang: Yên ổn, bình an, an định, Giàu có, đầy đủ, phú dụ, ngoài ra sức khỏe, mạnh khỏe, Thân thể mạnh khỏe, Sinh lí cũng như tâm lí bình thường, không tật bệnh
Số hóa tên: [3+3+2+2+7+3=20]; [4+2+3+3=12]; [3+3+3+3+3=15];
Họ Vận:{Nguyễn Minh} 20+12=32 Quẻ này là quẻ CÁT: - Biểu lý rất tốt: May mắn.
+ Tính cách: Thông minh, khôn khéo, chịu khó, ôn hòa, vị tha.
+ Nghề nghiệp: Quan trường, Văn sỹ, học Sỹ, quân sự.
+ Gia đình: Hạnh phúc, nam hai đời vợ, giàu có.
+ Sức khỏe: Tốt.
Tóm lại: Số 32 biểu thị sự may mắn nhiều, được nâng đỡ, công việc thành công rực rỡ hạnh phúc, giàu sang.
Tên vận: {Khang}15=15 Quẻ này là quẻ ĐẠI CÁT: - Biếu lý tốt: Sáng lập cơ nghiệp, tổ tông, phúc hậu.
+ Gia nghiệp: Có sản nghiệp, được thừa kế, họ hàng anh em thân thiết, con đông, cháu đàn vui vẻ.
+ Nghề nghiệp: Quan chức. thương mại, kỹ nghệ.
+ Sức khỏe: Tốt, thọ.
Tóm lại: Số 15 biểu thị tốt quan cách, đào hoa, may mắn, được quý nhân giúp đỡ, vinh hoa, giàu có, lập nghiệp, số có đức hạnh, nhân cách hơn người, cuộc đời an vui.
Mệnh vận: {Minh+KH}12+6=18 Quẻ này là quẻ CÁT: - Biểu lý được: Căn cơ, chịu đựng, mưu lược.
+ Tinh tình: Chiu khó, chịu đụng, lòng thiện, ác khẩu.
+ Nghề nghiệp: Văn chương, kỹ nghệ, nông nghiệp, ngư nghiệp.
+ Gia đình: Hạnh phúc, thừa kế, no ẩm.
+ Sức khỏe: Tốt, sống lâu.
Tóm lại: Sổ 18 biểu thị ý trí kiên định, mưu trí, tư cao, tư đại, ít hòa đồng, cuộc sống no đủ.
Tổng vận: { Nguyễn Minh Khang};20+12+15=47 Quẻ này là quẻ ĐẠI CÁT: + Biểu lý rất tốt: Quan, tướng.
+ Tính cách: Thông minh, mưu lược, bất chấp, kiên định.
+ Nghề nghiệp: Chính trị, quân sự.
+ Gia cảnh: Hạnh phúc, đầm ấm, đông vui.
+ Sức khỏe: Tốt
Tóm lại: Số 47 biểu thị được hưỡng phúc ông cha, phát triển làm rạng rỡ tổ tiên, mọi điều may mắn, hạnh phúc, giàu sang, con cháu đông vui.
Phụ vận: {Tổng Vận - Mệnh Vận}47 + 18=29 Quẻ này là quẻ BÁN CÁT BÁN HUNG: - Biểu lý được: Bất đắc, bất ổn.
+ Tính cách: Mưu trí, kiên cường, tham vọng vô độ.
+ Nghề nghiệp: Quân sự, quan trường, văn chương, thương mại.
+ Gia đình: Hiến muộn, tiền phú. hậu bần.
+ Sức khỏe: Khỏe mạnh nếu ba vận thế chính tốt nếu không thì ốm yếu.
Tóm lại: Số 29 biểu thị của sự lập công trạng. Nếu không chừng mực thì chuốc vạ, cuộc sống khổ cực, gia cánh nghèo nàn, phụ nữ tính tình như nam giới, nên có độc hay góa chồng, đơn lẻ.
Đánh giá chung: Mệnh vận của bạn thuộc Biểu lý số 8 Biểu thị Âm Kim: Số 8 là số chẵn thuộc tính Âm. Như vậy liên kết lại ta có số 8 là Âm Kim. Cũng thuộc hành Kim, chủ về “Nghĩa”, nên người có số biểu lý Mệnh vận là số 8 sẽ có tính tình ngang ngạnh, bướng bỉnh(thuộc Kim tính rắn). Người này có sức chịu đựng mọi nhẽ. Tính tình vì thế mà bảo thủ, cố chấp. Họ không nhận sai sót của mình bao giờ và lại hay chấp nhặt. Người này cũng thích tranh đấu, có nhiều tham vọng, là người có thể sẽ là nhân vật lỗi lạc và là người được thiên hạ kính trọng.


Hợp tác và góp ý xin gửi về email: minhviendn@gmail.com